Πανελλήνιες Εξετάσεις Φυσικής

Α. Εδώ θα βρείτε θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στη Φυσική για τα ημερήσια γενικά Λύκεια. Τα θέματα αφορούν και αυτά των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων.

Λύσεις Ιούνιος 2015
Ιούνιος 2015
Ιούνιος 2014 επαναληπτικές λύσεις
Ιούνιος 2014 επαναληπτικές
Ιούνιος 2014
Λύσεις Ιούνιος 2014
Ιούνιος 2013 επαναληπτικές λύσεις
Ιούνιος 2013 επαναληπτικές
Ιούνιος 2013
Λύσεις Ιούνιος 2013
Ιούνιος 2012 επαναληπτικές λύσεις
Ιούνιος 2012 επαναληπτικές
Ιούνιος 2012
Λύσεις Ιούνιος 2012
Ιούνιος 2011 επαναληπτικές λύσεις
Ιούνιος 2011 επαναληπτικές
Ιούνιος 2011
Λύσεις Ιούνιος 2011
Ιούνιος 2011 Εσπερινά
Λύσεις Ιούνιος 2011 Εσπερινά
Ιούνιος 2010
Λύσεις Ιούνιος 2010
Ιούνιος 2010 επαναληπτικές λύσεις
Ιούνιος 2010, επαναληπτικές
Ιούνιος 2009
Ιούνιος 2009 λύσεις
Ιούνιος 2009 επαναληπτικές λύσεις
Ιούνιος 2009, επαναληπτικές
Ιούνιος 2008
Ιούνιος 2008 λύσεις
Ιούνιος 2008, επαναληπτικές
Ιούνιος 2007
Ιούνιος 2007 λύσεις
Ιούνιος 2007, επαναληπτικές
Ιούνιος 2006
Ιούνιος 2006 λύσεις
Ιούνιος 2006, επαναληπτικές
Ιούνιος 2005
Ιούνιος 2005, επαναληπτικές
Ιούνιος 2004
Ιούνιος 2004, επαναληπτικές
Ιούνιος 2003
Ιούνιος 2003, επαναληπτικές
Ιούνιος 2002

Β. ΟΕΦΕ, όλα τα επαναληπτικά θέματα που έχει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος είναι εδώ.
Γ. Τις λύσεις μπορείτε να τις βρείτε εύκολα παντού. Όσο αφορά όμως τις λύσεις των επαναληπτικών εξετάσεων στη Φυσική μπόρεσα να βρω πολύ λίγα:
για τα έτη 2008 και 2009, οι απαντήσεις είναι σε μια ωραία ιστοσελίδα, τον υπέροχο κόσμο της Φυσικής.
και για τις χρονιές 2008 έως 2010 σε ένα φροντιστήριο στην Καλαμάτα, την επιλογή.
Σχολιάζοντας τα παραπάνω λόγια βρήκα έναν νέο (για το blog μας, νέος) ιστότοπο για όλα τα θέματα και τις λύσεις τους, κανονικών και επαναληπτικώ αλλά και για γενικών και τον συστήνω:
ο edu4u.gr.

Δ. Σχόλια για τις λύσεις
λύνοντας τα επαναληπτικά θέματα φυσικής βρήκα λάθη και τα διορθώνω:
 1. εξετάσεις 2009, θέμα 1ο, σωστό είναι το 2γ και όχι το β (δεν είναι Η/Μ κύμα) 
 2. εξετάσεις 2008, θέμα 1ο, σωστό είναι το 3δ και όχι το β (εξαρτάται από τα πλάτη) και
  θέμα 4ο, ερώτηση δ, ημ8π=0 και συνεπώς y1=0m
Ε. και κάποια σχόλια για τη φυσική της Γ΄ Λυκείου


Ζ. Σχετικές ιστοσελίδες
 1. Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Υπ. Παιδείας
 2. Υλικό φυσικής για τους υποψηφίους
Η. Ταλαντώσεις
 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση, περιστρεφόμενο διάνυσμα
 2. Απλή αρμονική ταλάντωση 
 3. Οι εξισώσεις στην απλή αρμονική ταλάντωση 
 4. Ταλάντωση και κυκλική κίνηση
 5. απλό εκκρεμές
  Pendulum Lab Screenshot
 6. Ταλάντωση σε οριζόντιο δάπεδο
 7. Ταλάντωση σε κατακόρυφο άξονα
 8. ελατήρια και βαράκια
  Masses & Springs Screenshot
 9. Απλό εκκρεμές, Απλή Αρμονική Ταλάντωση
 10. Εφαρμογές στην απλή αρμονική ταλάντωση
 11. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις
 12. Συντονισμός

 13. Resonance Screenshot
 14. Εκκρεμές και συντονισμός
 15. Ταλαντώσεις (ylikonet)
 16. Εξαναγκασμένες ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις και συντονισμός
 17. Διακρότημα
 18.  

 19.  
   

  19. Το φαινόμενο Αρμονική Ταλάντωση από τον Αντρέα Κασσέτα
              http://users.sch.gr/kassetas/educ30.htm
  20.  Το φαινόμενο Ηλεκτρική Ταλάντωση από τον Αντρέα Κασσέτα
  http://users.sch.gr/kassetas/educ41a.htm
  21. Συντονισμός από τον Αντρέα Κασσέτα
  http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzDrivenOscillation.htm
         22.για την αρμονική ταλάντωση και για την απλή αρμονική ταλάντωση

Θ. Κύματα
 1. κύματα
  Wave on a String Screenshot
 2. συμβολή κυμάτων
 3. συμβολή κυμάτων 2
 4. συμβολή κυμάτων 3
 5. συμβολή κυμάτων και στάσιμα κύματα
 6. στάσιμα κύματα
 7. διάχυση και κατοπτρική ανάκλαση
 8. επίπεδα κάτοπτρα
 9. ανάκλαση και διάθλαση
 10. πορεία φωτός μέσα από γυάλινη πλάκα
 11. πορεία φωτός μέσα από διαφορετικά μέσα
 12. πορεία φωτός μέσω πρίσματος
 13. διάθλαση
  Bending Light Screenshot
 14. διάθλαση
 15. παίζοντας με ένα πρίσμα
 16. ολική ανάκλαση
 17. ηχητικοί σωλήνες (από τον Αντρέα Κασσέτα) 
 18. Κύματα (ylikonet)
 19. Διδασκαλία του κύματος από τον Αντρέα Κασσέτα 
 20. Στάσιμο κύμα από τον Αντρέα Κασσέτα 
 21. για την ολική ανάκλαση, για την ολική ανάκλαση στο εσωτερικό της σταγόνας (Αντρέας Κασσέτας)
Ι. Ρευστά σε κίνηση
Κ.  Στερεό
 1. Μηχανική του στερεού σώματος Ι (από τον Αντρέα Κασσέτα)
 2. Μηχανική του στερεού σώματος ΙΙ (από τον Αντρέα Κασσέτα)
 3. Στερεό σώμα (ylikonet)
Λ. Κρούσεις - Doppler
 1. Το φαινόμενο Doppler (Από τον Αντρέα Κασσέτα)
 2. Κρούσεις και Doppler (ylikonet)