Ηλεκτρισμός

Σελίδες, προσομοιώσεις, πειράματα, πληροφορίες και άλλα για τον Ηλεκτρισμό.

Ηλεκτρισμός γ΄ γυμνασίου, το σχολικό βιβλίο
α. ηλεκτρισμός
β. ηλεκτρικό ρεύμα
γ. ηλεκτρική ενέργεια

Α. Στατικός ηλεκτρισμός
Balloons and Static Electricity Screenshot
 Β. Δυναμικός Ηλεκτρισμός
Signal Circuit Screenshot
  • κατασκευή κυκλώματος συνεχούς ρεύματος (προσομοίωση Phet)
Circuit Construction Kit (DC Only) Screenshot
Γ. Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Tesla
  • Νόμος του Faraday (προσομοίωση phet)
    Faraday's Law Screenshot
  • Γεννήτρια
    Generator Screenshot