Ήχος και Θερμότητα

Α. Για τον ήχο

 1. εγκάρσια και διαμήκη κύματα
 2. κύματα σε ένα σχοινί (Phet προσομοίωση)
  Wave on a String Screenshot
 3. ηχητικά κύματα (προσομοίωση phet)
  Sound Screenshot
 4. Για τα κύματα και τον ήχο από τον Αντρέα Κασσέτα
 5. Η έννοια κύμα από τον Αντρέα Κασσέτα
 6. Στάσιμο κύμα από τον Αντρέα Κασσέτα
Β. Για τη θερμότητα

 1. κλίμακες θερμοκρασιών
 2. θερμική ισορροπία
 3. Μέτρηση θερμοκρασίας από τον Αντρέα Κασσέτα 
 4. Η έννοια της θερμοκρασίας από τον Αντρέα Κασσέτα
 5. Η έννοια της θερμότητας από τον Αντρέα Κασσέτα
 6. Θερμοκρασία και θερμότητα από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση


       
     
7. τα βασικά της κατάστασης της ύλης

Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά Στιγμιότυπο οθόνης

8. έργο και θερμότητα από τον Αντρέα Κασσέτα
9. οι θερμοδυναμικές μεταβολές από τον Αντρέα Κασσέτα