Για τον άνθρωπο

Ιστοσελίδες για τον άνθρωπο. Οργανώσεις, φορείς, κέντρα και ατομικές και ομαδικές προσπάθειες για το παιδί, τον έφηβο και τον άνθρωπο. Βοήθεια και προσφορά σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας, δικαιωμάτων, συμβουλών, σίτισης, εργασίας και ό,τι χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας.

Α. Φορείς

Β. Οργανώσεις
Γ. Αγωγή υγείας