Οπτική

Για θέματα Οπτικής.

Οπτική γ΄ γυμνασίου, το σχολικό βιβλίο
α. φύση και διάδοση του φωτός
β. ανάκλαση του φωτός
γ. διάθλαση του φωτός
δ. φακοί και οπτικά όργανα

 1. Πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας;

 2. Ηλιακή ενέργεια

 3. Φωτοβολταϊκά

 4. Φωτοσύνθεση

 5. ακτινόμετρο

   
 6. επίπεδα κάτοπτρα
 7. διάχυση και κατοπτρική ανάκλαση
 8. διάθλαση (προσομοίωση Phet)
  Bending Light Screenshot
 9. ανάκλαση και διάθλαση στο νερό (virtual physics laboratory)
 10. ανάκλαση και διάθλαση
 11. σκιά και χρώματα (virtual physics laboratory)
 12. αντικείμενο και το είδωλό του σε γυαλί (virtual physics laboratory)
 13. ανάκλαση (virtual physics laboratory) 
 14. Είδωλο από φακό (προσομοίωση Phet)
  Geometric Optics Screenshot
 15. σκιά και παρασκιά, έκλειψη Ηλίου και Σελήνης
 16. οπτικές ψευδαισθήσεις
 17. Optical illusions