Μηχανική

Σελίδες και πληροφορίες για τη Μηχανική.
Α. Εισαγωγή στη Φυσική


Β. Κινηματική
The Moving Man Screenshot
 • A moving object (προσομοίωση για τη θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση, fear of physics)
 • Things fall (προσομοίωση για την ελεύθερη πτώση των σωμάτων, fear of physics)
 • Velocity and acceleration (προσομοίωση για την θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση, virtual physics laboratory)
Γ. Δυναμική
 • αδράνεια
 • μάζα
 • Δυνάμεις και κίνηση (προσομοίωση Phet)
 • Forces and Motion Screenshot


  Οι 3 νόμοι του Νεύτωνα


  Energy Skate Park Screenshot

  Δ. Πίεση
  Buoyancy Screenshot

  Ε. Κυκλικές κινήσεις