Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

18η Συνάντηση Μουσείων "εκπαιδευτικά προγράμματα για/με τους πρόσφυγες"
18η Ετήσια Ενημερωτική Συνάντηση Μουσείων
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στις 9:00-17:00.
Αμφιθέατρο Δ/νσης Αρχείου Μνημείων στην Αγίων Ασωμάτων 33.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τους Πρόσφυγες/
Εκπαιδευτικά προγράμματα με τους Πρόσφυγες...Δεν υπάρχουν σχόλια: